Ödeme Bilgileri 

Genel Açıklama 

Ödeme bilgilerinizi vererek, bunların ödeme işlemleri ve sonraki faturalandırma için çalışmanın sorumlusuna ve belge yönetimine ek olarak Berlin Humboldt Üniversitesi’nin finans departmanına gönderileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Ödeme makbuzunun orijinali, Berlin Humboldt Üniversitesi’nin finans departmanı tarafından, yasal süreler uyarınca üçüncü şahısların erişemeyeceği şekilde saklanacaktır. Ödeme bilgilerinizin kopyaları ve çalışma yöneticisinin elinde bulunan makbuz, faturalandırma işlemi tamamlandıktan hemen sonra imha edilecek veya silinecektir. 

Hatırlatma: Katılımcı kodu katılımcının annesinin (veya birincil yasal vasinin) adının birinci ve üçüncü harflerinin, babasının (veya ikinci yasal vasinin) adının birinci ve üçüncü harflerinin, iki haneli olarak annesinin (veya birincil yasal vasinin) doğduğu ayın ve iki haneli olarak babasının (veya ikinci yasal vasinin) doğduğu ayın birleşiminden oluşuyordu.